Αρχική> Service

Service

Η τεχνική υποστήριξη των μισθωτών μηχανημάτων μας με τα πιο σύγχρονα μέσα και ΑΡΙΣΤΑ  καταρτισμένους τεχνικούς (προληπτική συντήρηση και επισκευές) αποτελεί βασικό στοιχείο της εταιρείας μας. Οι μονάδες τεχνικής εξυπηρέτησης μπορούν να καλύψουν κάθε επισκευή των μηχανημάτων μας. Διαθέτουμε άμεση και ταχύτατη εγκατάσταση χωρίς τη μέριμνα του πελάτη. Καμία επιβάρυνση κόστους ανταλλακτικών, σέρβις και επίσκεψης ή μεταφοράς μηχανήματός μας (εάν κριθεί αναγκαίο).  


Οι εργασίες τεχνικής υποστήριξης:
 
Ακολουθούν πιστά τα τεχνικά εγχειρίδια της κατασκευάστριας εταιρείας.
Γίνονται ΜΟΝΟ με γνήσια ανταλλακτικά (δεν γίνονται μη συμβατές επισκευές με εξαρτήματα του ελεύθερου εμπορίου - πχ επισκευές καλωδίων που πιθανόν να έθεταν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία της μηχανής).
Πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας (Ελληνικό) εκτός περιπτώσεων που η μετακίνηση του μηχανήματος είναι δύσκολη, ή αν πρόκειται για βλάβη που μπορεί να αποκατασταθεί επί τόπου, και δεν ανατίθενται σε τρίτους.
Παρέχουμε δωρεάν χημικό καθαρισμό και απολύμανση της παγομηχανής.
 
Στην περίοδο της μισθώσεως ακολουθούν την προκαθορισμένη από εμάς διαδικασία ελέγχου τήρησης των όρων καλής λειτουργίας.
 
Στο τέλος κάθε τεχνικού ελέγχου, δίνονται επιπρόσθετες συμβουλές από το τεχνικό τμήμα για την σωστή λειτουργία των μηχανημάτων, υπενθυμίζοντας τα σημαντικότερα σημεία που αφορούν την σωστή λειτουργία του μηχανήματος, εξειδικεύοντας (όπου απαιτείται) και στις πιθανές ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης. Επίσης συστήνονται επιπλέον εξαρτήματα που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση και να αυξήσουν τα πεδία εφαρμογών.
 
Η παροχή υπηρεσιών επισκευής αφορά την ολική ποιότητα της εταιρείας μας, δεν μπορεί να διέπεται από εμπειρικούς τρόπους εκτέλεσης, και πρέπει να είναι αντάξια του ονόματός της.